Přehled produkce a výnosů... 

Rostlinná výroba je hlavní činností naší společnosti.
 
V roce 2013 naše společnost hospodařila na celkové výměře 2 183,92 ha zemědělské půdy, z toho orná půda činila 2 150,63 ha a zbývající část o výměře 33,29 ha jsou louky a pastviny.
 

Osevní sled v roce 2013 byl následující:

 

 • Ječmen ozimý          110,59 ha

 • Pšenice ozimá           799,69 ha

 • Ječmen jarní              349,02 ha

 • Obiloviny celkem   1 259,30 ha

 • Mák setý                      35,00 ha

 • Slunečnice                  249,27 ha

 • Kukuřice zrno               95,99 ha

 • Kukuřice na siláž        180,31 ha

 

Průměrné výnosy v roce 2013:

 

 • Ječmen ozimý          průměrný výnos 6,06 t/ha

 • Pšenice ozimá          průměrný výnos 6,47 t/ha

 • Ječmen jarní             průměrný výnos 5,84 t/ha

 • Obiloviny celkem     průměrný výnos 6,26 t/ha

 • Mák setý                   průměrný výnos 1,54 t/ha

 • Slunečnice                průměrný výnos 3,35 t/ha

 • Kukuřice zrno           průměrný výnos 8,44 t/ha v suchém stavu 14% vlhkosti

 • Kukuřice na siláž      průměrný výnos 42,76 t/ha

 

Jednalo se o druhé nejvyšší výnosy v historií společnosti hned za rokem 2011. Velmi příznivě se na výši výnosů podílelo množství celkových srážek za celé období a to 473,20 mm a jejich rovnoměrné rozložení v jednotlivých měsících v porovnání na rok 2012, který byl z hlediska dosažení ha výnosů u jednotlivých komodit nejhorší v historií společnosti.

Dosažené ha výnosy a příznivý vývoj realizačních cen při prodeji jednotlivých komodit se příznivě projevil v hospodářském výsledku roku 2013.