About Agrolinx

Profil firmy AGRO Ořechov, a.s.

Firma AGRO Ořechov, a.s. vznikla rozdělením se původního subjektu ZD Ořechov a zápisem do obchodního rejstříku dnem 4.5.1994       
Naše společnost

 

V rámci a.s. byla provozována jak rostlinná výroba (pěstování hlavních polních plodin) tak i živočišná výroba (chov dojných krav, výkrm skotu  a prasat).  Součástí byla i přidružený výroba  (výroba a opravy vzduchových otvíračů a zavíračů dveří pro autobusy a trolejbusy).

 

Živočišná výroba byla v rámci společnosti ukončena v roce 2007 z důvodu vykazování dlouhodobé ztráty výsledku hospodaření.  Rovněž činnost střediska přidružené výroby byla ukončena k 31.12.2013, důvodem byly snižující se objednávky v důsledku ukončení životnosti autobusů pro které byly naše otvírače vyráběny a náhrada těchto autobusů jinými s jiným systémem otvírání.

 

V současnosti hlavní činností naší společnosti je rostlinná výroba.

Vývoj firmy

Počáteční vlastnická struktura byla založena na velkém množství drobných akcionářů. V roce 2007 vstoupila do vlastnických struktur ELITA semenářská, a.s. odkupem akcií od drobných akcionářů. V současné době vlastní Elita majoritní podíl akcií. Vstupem Elity a propojení její obchodní činnosti na produkci AGRO Ořechov, a.s. se velmi pozitivně projevila na dosahované ekonomické úrovni za poslední roky.

 

V rámci hospodařské činnosti společnosti dochází postupné optimalizaci majetkové struktury. Byly postupně odprodány střediska Silůvky, Mělčany a VKK Ořechov. V současnosti probíhá konsolidace střediska Ořechov a dále výkup pozemků v rámci střediska Prštice.

 

Nákup pozemků – orné půdy je hlavní investiční činností v rámci akciové společnosti. V součinnosti s rozvojem rostlinné výroby probíhá i obnova strojního vybavení – posklizňové linky, traktory, stroje pro přípravu půdy, pluhy, postřikovače atd.